Hledat
Menu

Vrácení zboží a reklamace

Dorazilo Vám zboží poškozené nebo Vám nevyhovuje? To nás velmi mrzí, pojďme to spolu vyřešit.
 

Jak správně reklamovat zboží

Příhlášení

Příhlášení

Pro vytvoření reklamace se přihlaste do Vašeho účtu. Najděte objednávku s produktem, který chcete reklamovat. Systém Vám pomůže vytvořit reklamační protokol.
Popis problému

Popis problému

On-line průvodce Vám umožní zboží reklamovat, případně odstoupit od smlouvy do 14 dnů. Průvodce Vám pomůže specifikovat přesně problém a zároveň Vám doporučí nejvhodnější autorizovaný servis.
Tisk reklamačního protokolu

Tisk reklamačního protokolu

Po dokončení průvodce a vyplnění předmětu reklamace si vytisknete reklamační protokol, který předáte při reklamaci autorizovanému servisu.
Zaslání zboží

Zaslání zboží

Zboží musí být zabaleno tak, aby nemohlo dojít k poškození zásilky při přepravě. K zásilce přiložte reklamační protokol. Balík zašlete Českou poštou nebo osobně předejte na naší prodejně.
Potřebujete poradit?

Časté dotazy

Reklamace produktu

Jak dlouho trvá vyřízení reklamace?

Reklamace vyřizujeme obvykle do 14 dnů, nejdéle však do 30 kalendářních dnů.

Lze urychlit dobu reklamace?

Pro urychlení a bezproblémové vyřízení reklamace je nutné řádně vyplnit reklamační formulář a podrobné informace o závadě produktu.

Kde mám reklamaci uplatnit?

Objednávku můžete reklamovat prostřednictvím vašeho klientského účtu. Najděte objednávku s produktem, který chcete reklamovat a systém vám pomůže vytvořit reklamační protokol. Dále zboží s reklamačním protokolem můžete přinést do sídla či provozovny eshopu. Můžete nás ale také kontaktovat buď telefonicky, nebo na e-mail.

Co je potřeba doložit k reklamovanému zboží?

Při reklamaci stačí doložit, že bylo zboží nakoupeno skutečně na našem e-shopu a to např. výpisem z účtu, nebo originálním obalem zboží.

Jak funguje předání a doprava reklamací?

Kupující doručuje reklamované zboží osobně nebo dopravcem na vlastní náklady a nebezpečí. Zboží z oprávněné reklamace je zasláno zpět na náklady prodávajícího, zboží z neoprávněné reklamace bude kupujícímu zasláno zpět na jeho náklady.

Mohu sledovat stav reklamace?

Stav reklamace je možné sledovat ve vašem klientském účtu.

Mám v zařízení data, přijdu o ně v rámci opravy?

Za uchování dat v rámci opravy nezodpovídáme. Při opravě či reklamaci by zároveň mělo být zařízení uvedeno do výchozího/továrního nastavení.

Vrácení produktu

Co znamená odstoupení od smlouvy ve 14 dnech?

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez udání důvodů. Nesmí se však jednat o zboží vyráběné na zakázku či zboží upravované dle potřeb zákazníka.

Jaká je možnost a rozsah vyzkoušení zboží?

Zboží je možné si prohlédnout a případně i vyzkoušet z pohodlí vašeho domova, nebo na naší prodejně.

V jakých případech nedostanu zpět celou částku?

Obchodník není povinen zákazníkovi vrátit celou částku, pokud bude při reklamaci zjištěno poškození způsobené neodborným zacházením neslučující se s návodem k obsluze či opotřebení způsobené běžným používáním výrobku.

Co když mi chybí příslušenství?

Pokud jste k objednanému výrobku neobdrželi kompletní příslušenství, neváhejte nás o tom kontaktovat a my s vámi problém vyřešíme.

Je nutné vracet zboží v originálním balení?

Zákazník není povinen vracet zboží v originálním obale. Je však zapotřebí, aby vracený produkt byl důkladně zabalený, aby se předešlo jeho možnému poničení při přepravě.

Kdy a jak dostanu peníze zpět?

V případě uznání reklamace jsou zákazníkovy vráceny peníze včetně počátečních nákladů na dodání zboží nejpozději do 14 dnů, a to stejným způsobem, jakým hradil objednávku.

REKLAMACE

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád byl stanoven dle platných zákonů a vztahuje se na zboží, jež bylo zakoupeno v internetovém obchodě https://www.luskni.cz/a kupující na něj uplatil právo z vadného plnění či jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Na podmínky reklamačního řízení se dále vztahují Obchodní podmínky internetového obchodu https://www.luskni.cz/.  Základním dokumentem pro uplatňování reklamací je doklad o nákupu (faktura, daňový doklad-paragon, dodací list) nebo záruční list a předávací protokol.

DOBA NA UPLATNĚNÍ ZÁKONNÉHO PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUČNÍ DOBA

Kupující může uplatit práva z vadného plnění v délce 24 měsíců. Tato doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. V případě dodání zboží spolu s montáží, záruční doba začíná běžet předáním zboží po montáži.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. V případě dodání zboží spolu s montáží, záruční doba začíná běžet předáním zboží po montáži. Délka záruky je uvedena na dodacím/záručním listu u každé položky v měsících.

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Nepřevzetí zásilky
Pokud Vám zásilka dojde poškozená – otevřená, poškozený obal, promáčený obal apod., nepřebírejte ji. Vyžádejte si od dopravce sepsání škodného protokolu o shledané závadě. Zásilka bude doručena zpět odesílateli. Skutečnost o shledané závadě a sepsání protokolu nám prosím oznamte, abychom se mohli domluvit na dalším postupu.

Reklamace poškození zboží během přepravy
V případě poškození zboží během přepravy je nutné uplatnit reklamaci u dodavatele pokud možno ihned. V obou případech je nutné zachovat zásilku v původním stavu včetně obalů a výplní. Zároveň nás prosím kontaktujte e-mailem, abychom mohli přispět k rychlému vyřešení situace.

Kontrola dodaného zboží
Po převzetí zásilky zkontrolujte, zda dodané zboží odpovídá Vaší objednávce. V případě, že zboží přijde nekompletní či chybně vyexpedované, neprodleně nás informujte e-mailem. Převzetím poškozeného zboží přechází na kupujícího zodpovědnost. V případě, že zákazník zboží převezme, ale zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím nebo se zásilkou fakturu neobdržel, je povinen neprodleně informovat internetový obchod o této skutečnosti.

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Dokladem k uplatnění práv z vadného plnění či záruky je především prodejní doklad – faktura nebo záruční list, v případě dodání zboží spolu s montáží, předávací protokol. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Reklamace

Práva z vadného plnění – prodávající odpovídá, že zboží v době prodeje je bez vad. Kupující je oprávněn reklamovat vadu, která byla v době převzetí (nemusí být v době převzetí patrná, může se projevit později).


Záruka za jakost - v případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.


Postup reklamace
Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě https://www.luskni.cz/, pošle nebo jiným způsobem doručí zboží spolu s kopií dokladu o koupi (faktura, záruční list), reklamačním protokolem a podrobným popisem závady na adresu sídla či provozovny prodávajícího. Prodávající dohodne s kupujícím další postup reklamace. Zboží je vhodné zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Dále je zákazník povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, vysušené, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné.

Vyřízení reklamace
Dodavatel nebo servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka o způsobu vyřízení reklamace. V případě reklamace zboží bez montáže bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.


Bližší informace o stavu Vaší reklamace, popřípadě informace o reklamaci zboží v našem internetovém obchodě, získáte na e-mailové adrese: info@luskni.cz.

Nahoru